CUJ

Kraljević Cuj utemeljena je na obiteljskoj tradiciji proizvodnje vina i maslinovog ulja, još od davnog 15. stoljeća. Nazvana je po obiteljskom prezimenu, a u spomen djedu, koji je današnje naše vinograde sadio i odnjegovao, i njegovim nadimkom Cuj.