CORONICA_ITISTRIA1
CUJ_w_ITISTRIA1

Vino

Onda ide Istarsko Vino

Kada bi se svaka istarska cesta zvala vinska cesta, ne bi to bila osobita nepravda, ni prema vinu, ni prema Istri, ni prema njenim cestama. Jer zaista, teško je proći i dvadesetak kilometara nekog istarskog puta, a da se ne prođe kraj bar jednog poznatog i nekoliko manje poznatih vinara.
Vino nije nastavak na Istarsku kuhinju. Ono joj prethodi, tu je za vrijeme, prožimajući ju, i tu je na kraju i dugo nakon.

Vinari u Istri prema lozi imaju odnos kao majka prema djetetu. To je odgoj. To je obostrano slušanje i učenje. Težnja savršenstvu sa sve većim uspjehom.